House with Pool

Ved kjøp

Vi i Berg Feriebolig kan veilede dere gjennom hele kjøpsprosessen, vi sender over prospekter på forhånd, samt arrangerer visningsturer. Vi har norsktalende advokater som er med i prosessen og vi finner din drømmebolig.


Ved salg

I Spania kan flere meglere selge den samme boligen, vi i Berg Feriebolig ønsker ikke å jobbe slik.

Du som selger skal være trygg på at vi yter 100% for deg og at vi finner den rette kjøperen. Samtidig kan du da også benytte deg av vår Berg Boligstyling tjenste.

Diverse info

Før man tar steget med å kjøpe en feriebolig i Spania bør man være klar over hvordan det spanske eiendomsmarkedet fungerer. I Norge foregår eiendomstransaksjoner slik at interesserte kjøpere legger inn bud etter en felles visning. Potensielle kjøpere får gjerne private visninger og prisen avtales gjennom forhandlinger.

Når man har avtalt et kjøp bør dette konkretiseres og bekreftes av notarius publicus. I Norge tilsvarer det tingretten og Oslo byfogdembete. Det er vanlig å betale et forskudd ved kontraktinngåelse (ca. 10 %), på lik linje som ved kjøp av ny bolig i Norge som ikke er ferdigstilt, og resten ved overtakelse. Notarius vil sikre at eiendommen er fri for heftelser (eller eventuelt opplyse om disse). Det er notarius som står for kontrakten og som sørger for tinglysning av handelen. Notarius skal ha betalt for dette.

Det vil også påløpe andre gebyrer, men den store regninger kommer i form av en skatt på kjøpet på mellom 6 % og 10 %, avhengig av hvilken autonom region man kjøper i. I tillegg er det eiendomsskatt i mange kommuner. Meglerprovisjonen skal betales av selger.


Det kan være en god idé å tilbringe litt tid i det området du ser for deg å kunne kjøpe en feriebolig. Kanskje bør du leie for en periode, og benytte anledningen til å bli kjent med området og eiendomsmarkedet. 

Ved å benytte Berg Feriebolig tar vi vare på deg og dine interesser.